Asztrológia Páholy RSS
Látogatók száma: 81321

Jelentkezés az Asztrológia Páholyba:


* kötelezően kitöltendő mezők


Asztrológia Páholy RSS
Látogatók száma: 81321

Jelentkezés az Asztrológia Páholyba:


* kötelezően kitöltendő mezők


ASCENDENS PONTOSÍTÁS

 

(Születési idő pontosítása)

(A 2004-ben írt szakdolgozatom rövidített változata)

 

ELŐSZÓ

 

A születés pillanata az élet kezdete. De vajon melyik az a pillanat? Az első lélegzetvétel, a felsírás, az első szívdobbanás az anyaméhen kívül, vagy a köldökzsinór elvágása? Megoszlanak a vélemények.

 

Ahhoz, hogy ember szülessen a Földre az égen harmóniának kell lennie. Bár minden másodpercben születik egy ember matematikailag, ez mégis úgy történik, hogy a harmonikus percekben több, és az arra nem alkalmas pillanatokban pedig egy sem.

 

Ha egyáltalán nem ismerjük a születés idejét (24 óra alatt bármikor történhetett) ne kezdjünk bele a pontosításba inkább Napházas horoszkópot készítsünk. A saját magunk szórakoztatására próbálkozhatunk 24 órán belüli pontosítással, de csak jól ismert személlyel, semmiképpen nem ügyféllel.

 

Maximum 2 órán belül csak 2-3 jegy közül kell választanunk Ascendenst és így nem fog minket megzavarni a direkciós fényszögek eseménykiváltó hatása.

 

NÉHÁNY ÉRDEKES MÓDSZER, AMELYET NAGY ELŐDEINK ALKALMAZTAK

 

Ezek a módszerek az előszóban említett harmóniával kapcsolatosak, és már ránézésre is

korrigálhat néhány fokot az Asc. helyzetén.

 

Ezek a következők:

 • Az Asc.-nek illik felezőpontra vagy fényszögpontra esnie.
 • Valamely bolygó ugyanazon a fokszámon állhat, mint az Asc. vagy az MC.
 • A Mars és a Szaturnusz egzakt együttállása az Asc.-vel halvaszületést jelent.
 • A két fővilágosító valamelyike sarkalatos pontok valamelyikén állhat.
 • Bármely harmónia a Nap, Hold és a tengelyek között korrigál.
 • Ptolemaiosz idejében a születést megelőző újhold és telihold állásokkal is korrigáltak.
 • Francesco Bonati szerint a Merkúr, Vénusz, Jupiter vagy a Mars, Szaturnusz, ha nem sérti a Napot, a Nappal alkotott felezőpontja a tengelyek valamelyikével kapcsolatba hozható.
 • Gláhn szerint csak a Nap, Hold, Szaturnusz közti felezőpontok használhatók pontosításra. Gláhn még egy eljárást alkalmazott, amely meglepően gyakran találó: adjuk össze az 5 ősbolygó relatív fokszámát, majd adjuk hozzá vagy a Nap vagy a Hold relatív fokszámát, és az eredményt osszuk el 6-val. A kapott szintén relatív fokszám az Asc. lesz.
 • Wehlov  az aranymetszéspontot alkalmazta erre a célra, ami egy aránypáron alapszik.
 • Egyesek szerint a radix Hold helyzete u. a. mint a fogamzási Asc., illetve a radix Asc.
 • megegyezik a fogamzási horoszkóp Hold állásával. De e szabály alól számos kivétel van attól függően, hogy születéskor a Hold fogyó vagy növekvő volt-e.

 

E módszerek közül csak azokat javaslom, amelyekkel a későbbiekben részletesen is foglalkozom.

 

ASC. JEGYÉRE JELLEMZŐ KÜLSŐ ÉS BELSŐ TULAJDONSÁGOK

A tulajdonságok nem jelentkeznek tisztán, hisz azokat befolyásolja a stellium, az együttálló bolygók, születési uralkodó és a fővilágosítók. 

(A tulajdonságok részletezése a cikk egy bővített változatában megtalálhatók a honlapomon)     

 

AZ ELSŐ BENYOMÁS, AHOGY A VILÁGBAN MEGJELENÜNK

Ez látszik először úgy külsőleg, mint belsőleg. Mindenki meg van jelölve valamilyen módon az Asc. jegyének megfelelően, ill. azon a testrészen.

 

KÖZVETLEN ROKONSÁG A RADIXBAN

A fentiek vizsgálata után már van némi elképzelésünk az Asc. helyzetéről. Elkészítjük a horoszkópot és a házak levezetett jelentéstartalma szerint megkeressük a hozzátartozókat, hogy azok stimmelnek-e.

 

JELLEMZŐ-E AZ EGYÉNRE A BOLYGÓK HÁZHELYZETE?

A bolygók házakban elfoglalt helyzetének jellemzőnek kell lenni az adott életterületre. A bolygók a ház uraként is működnek, és itt már az egész életre vonatkozó életeseményeknek is be kell valamikor következniük. Minél idősebb ember horoszkópját vizsgáljuk, annál több lesz az ide vonatkozó információ. Tágabb értelemben, szintén a házak levezetett jelentéstartalma szerint a hozzátartozók életeseményei is kiolvashatók a radixból.

Az I. házban álló bolygók meglátszanak úgy a külső, mint a belső tulajdonságokban. Minél közelebb van az Asc.-hez annál inkább

                                                                                              

MC (HIVATÁS, CÉLOK) JEGYHELYZETE

A feltételezett MC nem csak az anya személyére fog utalni, hanem a hivatásra és a célokra is. Még akkor is jelzi a hivatást – ez az a tevékenység, amivel az egyén szívesen foglalkozik – ha azt sohasem végzi az életében. Minél idősebb valaki annál inkább halad az MC irányultsága felé, igyekszik elérni a csúcsot, annál jobban tudatosul benne, hogy mivel foglalkozott volna, vagy foglalkozik szívesen egész életében. Nem mindegy, hogy az MC + vagy – jegyben van. Ha – akkor befogadó, elfogadja a tanácsot, ha + akkor csak meghallgatja, de azt teszi, amit saját maga gondol.

 

ASC. FELEZŐPONTRA VAGY FÉNYSZÖGPONTRA ESÉSE

Ha az Asc. felezőpontra esik, akkor a bolygók hatással vannak az Asc.-re, de ennek jelentőségét ne értékeljük túl.

Sűrűn előfordul, hogy az Asc. valamely bolygó fényszög pontjára esik. Az egzakt fényszög-állások erősen utalnak a születés körülményeire. Minél erősebb a fényszög és lassúbb a bolygó annál jelentősebb a fényszög kapcsolat.

 

ASC. ARANYMETSZÉSPONTRA ESÉSE

Az aranymetszet olyan arányszám, amit gyakran alkalmaztak a régi világ művészei és tudósai. A harmónia igen fontos a világban. Maga az emberi test is ezen arányok szerint épül fel. Ez a szemnek nagyon kellemes, ösztönösen érezzük a helyes arányokat és szépnek találjuk azokat.

A tengelyek valamelyikének illik egybeesni a Nap-Hold, Hold-Jupiter,  Nap-Szaturnusz, vagy a horoszkóp legfontosabb bolygói közt adódó kétoldali ívhossz aranymetszéspontjával. Két-két bolygó  között 4 db ilyen pontot találunk. Ha egyáltalán nem találunk aranymetszéspontot a feltételezett Asc. vagy MC közelében akkor kivételes esetben feltételezhetjük, hogy valamelyik tengelyen bolygó áll. Ha több olyan pontot is találunk, amelyek közel vannak egymáshoz, akkor számíthatunk matematikai középértéket.

 

ÁLLÓCSILLAGOK VIZSGÁLATA

A legközelebbi állócsillag a Nap. Közelsége miatt oly nagy hatással van ránk, hogy bárhol van a horoszkópban igen jelentős. Szinte lehetetlen megkülönböztetni a pontosítás szempontjából, hogy tengelyen van-e vagy csak benne a házban. Fontosságát az is mutatja, hogy a Napház horoszkóp is igen jól működik.

A távolabbi állócsillagoknál a tengelyekkel való kapcsolatokat vizsgáljuk. A Hold állócsillaggal való kapcsolata is mutathat időbeli behatárolhatóságot.

 

ESEMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSA DIREKCIÓKKAL

Minden direkciós módszer alkalmas az Asc. pontosítására.

 

Primer: A tengelydirekciók alkalmasak erre a célra, mert azok mutatnak eseményt, főleg főfényszög esetén. A fiatalkori események mindig pontosabbak. Idősebb korban már nagyobb lehet az időeltolódás. A bolygók egymás közti direkciói nem alkalmasak korrigálásra. Igen nagy jelentőséggel bírnak a tengely közeli bolygók. Igyekezzünk egymástól időben távolabbi eseményeket választani, hogy azok vizsgálatai ne zavarják egymást. Az eseményekre előre megnézhetjük a szignifikátorokat, így célirányosak lehetünk. Figyelembe vehetjük azt is, hogy a direkció direkt, vagy converz irányban jött-e létre, ez utal arra, hogy az esemény bekövetkezésében volt-e szerepe a vizsgált személynek, vagy tőle függetlenül jött létre.

 

Szekunder: A direkciós Asc. és az MC jegyváltása és fényszöge valamely bolygóval korrigál. Természetesen azokat a témákat vesszük figyelembe, amelyek a tengelyek jegye és a fényszögben álló bolygók jelentenek házhelyzetük szerint, ill. esszenciális jelentésük szerint. Ne felejtsük el, hogy csak akkor beszélünk szekunder direkcióról, ha a képlet a radix köré van rajzolva, önmagában már progressziós képlet. Pl.: a VII. ház ura a Vénusz 21évesen valamely tengelyt eléri, vagy fényszögével érinti, de tudjuk, hogy az esküvő 23 éves korban következett be, akkor úgy korrigáljuk a képletet, hogy a Vénusz fényszöge 23 éves korban legyen. Az új időponthoz ellenőrizzük a többi direkciót is.

 

Gláhn kör: A Gláhn kör Asc.-től számított időfelosztása a radixban converz irányban az évekre jellemző bolygófényszögeket mutat. Itt is azt vesszük figyelembe, hogy a szóban forgó bolygó melyik házban áll, melyiknek az ura vagy társura, aszerint mutatja az eseményeket. Az arra az évre vonatkozó bolygófényszögek  azt mutatják, hogy azt az egyén hogyan éli meg, ill. azt az életperiódust jelzi, ahol éppen az időben tart.

 

Egyéb direkciókkal is pontosíthatunk, mint pl.: Tercier, Profekció, 5 fok 2.5 fok-os dir., Nap-iv dir. Ezek azonban ritkábban használatosak a gyakorlatban. Amilyen módszerrel prognosztizálunk olyan módszerrel pontosítsunk, mert ha mindegyiket kipróbáljuk akkor az csak zavaró lehet. Inkább bízzunk abban az egyben, ami hozzánk közel áll. A szolár és lunár képletek erre a célra nem alkalmasak.

 

BETEGSÉGEK VIZSGÁLATA

Az Asc. jegye az egyén veleszületett betegségeit, fogyatékosságait és a születés problematikáját jelzi. Megmutatja nekünk az érzékeny testrészeket is. Ha az MC. IC. tengely jegyhatáron van, akkor annak jegyéből következtethetünk az öröklött betegségekre és eldönthetjük, hogy a vizsgált személy IC-je melyik jegybe esik. A IV. háznál találjuk a szülőktől örökölt hajlamokat. Bolygó az Asc. közelében a születés körülményeire, rendellenességeire, illetve a csecsemő és gyermekkor betegségeire utal. A 6. ház csúcsa is korrigálhat, ha vitatott a jegyhelyzete, az életmóddal szerzett betegségek szempontjából. Műtétek a 8. házhoz tartoznak, a krónikus betegségek pedig a 12. házhoz.

 

Felhasznált szakirodalom:

       Sírius 21 Asztrológiai iskola tanításai

       Parker: Asztrológia

       Ismeretlen szerzőjű jegyzet

(Készült 2004. tavasz.  Átdolgozva 2015. jan. és 2017. dec.)         

                                                                                                                 Ujvári Csilla