Asztrológia Páholy RSS
Látogatók száma: 81329

Jelentkezés az Asztrológia Páholyba:


* kötelezően kitöltendő mezők


Asztrológia Páholy RSS
Látogatók száma: 81329

Jelentkezés az Asztrológia Páholyba:


* kötelezően kitöltendő mezők


 

A sorsfeladat és a horoszkóp

 

Jó lenne, ha úgy születnénk meg, hogy a zsebünkben lenne egy levél, hogy milyen feladatok megoldására vállalkoztunk ebben az életünkben. De nem így van.

 

Amikor valaki asztrológushoz fordul, és az több, mint kíváncsiság, bármilyen problémáról legyen szó, előbb utóbb felmerül az a kérdés, hogy: nekem vajon mi a sorsfeladatom?

Nem egyszerű erre a kérdésre válaszolni még akkor sem, ha előttünk áll a személyes horoszkóp. Mindenképp ismerni kell a kérdező, sőt még a családja életét is, tehát látatlanban, csak a születési adatot ismerve erre a kérdésre szinte lehetetlen válaszolni, pedig a horoszkópban benne van!

 

A Szaturnusz bolygót nevezik a sors bolygójának, tehát ennek bolygónak a helyzetét kell elsősorban és alaposan megvizsgálni: milyen jegyben, házban áll, milyen fényszög kapcsolatai vannak, milyen életterület elsődleges ura, és milyen helyzetet foglal el a horoszkóp egészét tekintve.

 

Ez így egy nagyon bonyolult képet ad, különösen, ha sok fényszöge van a Szaturnusznak, és mindig vannak jelenlegi kapcsolódási pontjai, de azért lebontható alaplépésekre. Ezeket az alaplépéseket rangsorolni kell, és óvatosan kell kezelni, mert az alaphoroszkóp más elemei jelentősen befolyásolhatják az alapértelmezést.

 

Nem akarok felsorolás-szerű kulcsmondatokat meghatározni minden jegyre, házhelyzetre és fényszögre, ami sugallaná, hogy ezeket „össze lehet ollózni”, csupán támpontokat szeretnék adni, ahhoz, hogy bepillantást lehessen nyerni, hogy ez a kérdés asztrológiai szempontból is mennyire összetett.

Kezdődik rögtön azzal, hogy az előző életekről nincs információnk, tehát azok következő életben vállalt következményeiről sincs.

 

Jelenlegi tudásunk szerint nincs benne a horoszkópban a szülött neme, vagyoni helyzete (legfeljebb úgy lehet fogalmazni, hogy környezetéhez képest gazdag) szellemi hozzáállása, szintje.

 

Talán nem tűnik nagyon demokratikusnak, ha arra utalok, hogy a születés pillanatában sem vagyunk egészség szempontjából, tehetségben, észben, anyagilag, jogilag egyforma helyzetben. Ezt legfeljebb a társadalom jogi hozzáállása megpróbálhatja enyhíteni, vagy egymáshoz közelíteni, vagy legalábbis ennek illúzióját kelteni. Úgy tűnik, hogy ez a fajta különbség csak a reinkarnációk hosszú során egyenlítődik ki, legalábbis ez remélhető.

 

Ha a valamilyen szempontból ismertté váló életeket elemezzük, akkor azt lehet megállapítani, hogy legyen valakinek bármilyen nehéz sorsa, mindig lehet abból valami rendkívülit „kihozni”, legalábbis sokaknak sikerült. Számtalan súlyos egészségkárosodott ember minden nehézsége dacára diplomát szerzett, maradandót alkotott az irodalom, a művészetek vagy valamilyen más területen. A rendkívüli szegénység sem gátolt meg mindenkit abban, hogy megtalálja a módját annak, hogy tanuljon, vagy nagy gazdagságra tegyen szert élete folyamán.

 

A horoszkópból „csak” azt lehet látni, hogy kinek milyen lehetőségei vannak képességei kibontakoztatására, de hogy az hogyan sikerül, azt nem. A lottó ötöst is pillanatok alatt szét lehetett szórni –vannak erre példák– ami arra utal, hogy a szerencséjével sem tud mindenki „jól bánni”. Lehet ugyanis egy helyzettel élni, nem élni, vagy visszaélni, de ez sem derül ki csupán a születési adatból.

Hasonlatos ez a bridge versenyek szisztémájához, amikor mindenki ugyanazokkal a leosztásokkal játszik, mégis nagyon érdekes, hogy ki hány ütést vállal, és mennyit teljesít: a végén többféle jó! megoldás is kiderül.

Az eddig leírtak ellenére, több évtizedes tapasztalatom alapján, a pszichológia módszereit, kategóriáit is többé-kevésbé ismerve, határozottan állíthatom, hogy a horoszkóp hozzáértő kezekben a legtöbbet mutathatja meg egy emberből.

 

  1. A sorsfeladatok szempontjából vegyük mindjárt a legnehezebb helyzetet, amikor a Szaturnusz az 1-es házban áll, közel az ascendenshez. Ha a Szaturnuszhoz szinkronban álló jegyben: ikrek, szűz, bak, vízöntő jegyben állva, és ha a Nap is ezekben a jegyekben tartózkodik, akkor könnyebb megélni azt a szigorúságot, ami gyakran a születés pillanatában, vagy nagyon hamar beálló környezetbeli, egészségi korlátozottságra utal. Ha a Szaturnusz a megfelelő szabályok alapján támadja az ascendenst, akkor sincs könnyű helyzet. Ez azonban nem jelent minden esetben egészségi károsodást, a nehézségeket lelki szinten is meg lehet élni. Az asztrológia fontos kutatási területe lenne annak kiderítése, hogy vannak-e sérülékeny ascendens pontok, a Szaturnusz milyen kapcsolódásai esetén jelentkezik maradandó egészségkárosodás.
     
  2. Ha a Szaturnusz a kos, oroszlán, skorpió, nyilas ascendensek közelében az 1-es házban áll, akkor sokkal nehezebb elfogadni a korlátozásokat. Az ember sokkal gyakrabban fordul nyílt, erőszakos lázadásba, személyisége, különösen ha a Nap állása, vagy más egyéb sem segít sokkal nehezebben éli meg, hogy a vágyai nehezen hozhatók össze a lehetőségekkel. Annak a veszélye áll fönn, hogy az ember saját magát (vagy egy konkrét személyt) hibáztat szerencsétlensége miatt, nehezen találva ebben azt az egyensúlyt, ami lehetővé teszi egyébként azt, hogy a lehetséges dolgokat mégis megtegye a saját érdekében.
     
  3. Ha a Szaturnusz a bika, a rák, a mérleg és a halak ascendens – és 1-es ház körül áll, akkor könnyen azt jelentheti, (de legalábbis az élet egyes szakaszaiban) hogy az ember mártírként éli meg az adott problémát, nagyon nehezen értve meg azt, hogy ez jóra is fordítható.
     
  4. Ha a Szaturnusz együttáll az 1-es házban bármelyik bolygóval, esetleg több-bel, akkor az még komplikáltabbá teszi az egészet, beleolvasztva azt az életterületet, amit a másik bolygó, - mint valamelyik ház ura -  behoz. 

           

Mint látható ebből a szempontból háttérbe szorulnak a Nap által jelzett tulajdonságok, az alapkarakter igen gyakran megmerevedik. A nagyobb teljesítmények eléréséhez azonban szükség van szorgalomra, kitartásra, bizonyos fokú önkorlátozásra, ezen a vonalon jelentkezik a Szaturnusz jótékony hatása. Tapasztalataim szerint az irracionalitás határát súroló kitartás és jó értelmezett makacsság hosszú távon mégis elismerést hoz az embernek. Ez gyakran nem látványos, és talán kevéssé elfogadott gondolat, de a Szaturnusznak mindig van valamiféle ajándéka. Lásd Kertész Imre horoszkópja, és Nobel díja.

Az ajándék nagyon egyéni dolog lehet, de mégis fontos, és  minden konkrét esetben, nagy kincs. Gyakran más ember szemében, akinek nem volt ilyen fajta korlátozottsága, egészen hétköznapi dolognak tűnhet.

Ismerve az asztrológiai alapanalógiákat, ami a házak és a jegyek között az asztrológiai tudás felhalmozott, hosszabb-rövidebb beszélgetés után meg lehet tudni a sorsfeladat irányultságát.

 

Az analógiák felosztását illetően Nicolaus Klein és Rüdiger Dahlke: A függőleges világkép című könyvében több mint 400 oldalon csak az analógiák felsorolását adja meg! Mindezekből következik, hogy receptkönyvet a sorsfeladatokkal kapcsolatban adni több mint veszélyes, adott esetben kimondottan felelőtlenség! A téma ugyanis mindenkiben a lelkiismeret olyan mélységéig hatol, amiknek a következménye kimondottan negatív is lehet. 

 

 

A Szaturnusz által jelzett életterületek házak szerint:

 

Azokra az elkerülhetetlenül felmerülő kérdésekre kell választ találni (újra és újra!), ami elől a legszívesebben elmenekülnénk, ahol nagyon gyanakvók és érzékenyek vagyunk, a leginkább sebezhetők, rossz irányba is nagyon befolyásolhatókká válunk. Ha a szép szóra az elején nehezen hallgatunk, gyakran elkövetjük ugyanazt a hibát, de ha sikerül tartósan szembenézni a problémával, akkor itt van a legnagyobb fejlődési lehetőségünk, és büszkék lehetünk az elért eredményekre, leginkább az élet második felében.

 

1. ház:

önmagammal való foglalkozás, önnevelés, énkép kialakítása, a test ápolása, óvása, egészségének megőrzése, vagy visszanyerésének lehetősége, az alkalmazkodás megtanulása, (gyógy)torna, edzés, (verseny)sport, betegségek elviselése, példamutatás (elrettentő is lehet) önmagam korlátainak megismerése és az azon való áthaladás, illetve a korlátokat mindig fel kell adni és újakat építeni szükséges, önmagam kinyitása mások számára sikerül-e?

 

2. ház:

a függetlenség elérése az anyagiak megszerzése által, a pénzzel való bánásmód megtanulása, mindazon dolgok megszerzése, ami által elérhető a test a szellem, a lélek, és az érzelmek biztonsága, mindezekkel kapcsolatban a végletes magatartás megismerése, majd elkerülése lesz a fontos?

 

3. ház:

örök tanulás, örök kiváncsiság, tudásszomj:vajon megmaradhat-e,  kiemelkedő szerepet kapnak az alapfokú iskolával kapcsolatos feladatok, korlátozott mozgás és önkifejezési lehetőség – alapszinten is, a gondolkodásban el tudom-e érni módszerességet?

 

4. ház:

szülők, ősök, haza-hontalansággal kapcsolatos feladatok és megpróbáltatások, lelki gátlások feloldásának lehetőségei, honnan jövök és hová tatok kérdésekkel kapcsolatos válaszkeresés, a gondolkodás vajon megmaradhat-e a megszokott úton avagy el kell hagyni, lelki béke megtalálható-e egyáltalán, szellemi, lelki örökség fennmarad-e?

 

5. ház

kiteljesedés a környezettel való kapcsolattartásban: meg merem-e mutatni magam, merek-e kiteljesedni a szülővé válásban, a másokkal való hétköznapi, játékos, humoros, laza együttműködésben, képes vagyok-e a gátlásaimat mások előtt csökkenteni, elfogadom-e és megtartom-e azt, amit ajándékba kapok?

 

6. ház:

képes vagyok-e alkalmazkodni, elfogadni az időnként igen szegényes lehetőségeket, és képes vagyok-e abból többet kihozni, mint ahogyan az első pillantásra látszik, képes vagyok-e szolgálni, szakmai szempontból elfogadni a beosztott szerepet, az egyébként is nehéz munkával kapcsolatban hogyan viselem és oldom meg a kríziseket?

 

7. ház:

megtalálni az egészséges egyensúlyt azzal az emberrel, akivel az intim szférámban élek, képes vagyok-e úgy elfogadtatni magamat az írásbeli dolgokban is, hogy abban rend legyen, megengedem-e, hogy tényleg olyannak ismerjenek meg, amilyen vagyok, megismerek-e másokat, olyannak, mint amilyenek ténylegesen, azt várom-e el a magánéletbeli társamtól, amit ő tud és akar adni?

 

8. ház:

merem-e, tudom-e a dolgokat, érzéseket a maguk mélységében elfogadni, megismerni, félelem az elmúlástól, az öntudat elvesztésétől, a tapasztalattól, hogy az élet ellebben a szemem elől, a kiszolgáltatottságtól, mi lesz, ha elvesztem a szabadságom?

 

9. ház:

hogyan állok a magasabb rendű tudáshoz, az igaz hithez, a konvencionális vallási formákhoz, milyen a szavakba nehezen formálható, mély belső meggyőződésem, feladat foglalkozni az istenkérdéssel, és a véleményt – legalább időnként – vállalni kell mások előtt is, saját érdekek feladásának és megtartásának képessége, elvágyódás a Földről szebb világba – avagy megteremthető-e ez itt?

 

10. ház.

élethivatás, önmagam elfogadtatása a beosztottakkal, és főnökökkel, szakmai hiúság, meg tudom-e tartani a mértéket a gőggel és a hatalommal találkozván, hogyan viselem, amikor elismernek, amikor rivalizálnak velem, kitartó tudok-e lenni, hogy a megszerzett szintet megtartsam?

 

11. ház:

barátkozás, nem rokoni kapcsolatok: a szervezetekkel, egyesületekkel, pártokkal, lesz-e pártfogóm, amikor szükséges, vagy én kiállok-e valakiért, amikor arra van szüksége, milyen ponton kapcsolódok a született, később választott közösségeimbe, védelmére tudok-e kelni, amikor támadások érik, tudok-e önzetlenül, érdekek nélkül adni másoknak, amikor az szükséges?

 

12. ház:

elvonulás a nyilvánosság elől, kényszerű dolgok, betegségek, korlátozottság elviselése hosszabb távon, emiatt elvágyódás a helyről, ahol élek, életvágy bevallható-e, ki tudok-e alakítani komfortérzetet bármilyen kis területen is, elviselem-e a hiábavalónak tűnő idő múlását, türelmes tudok-e lenni, akkor is, amikor még mindig kell, pedig már annyit voltam, hogyan tűröm, ha újra és újra csökken a szabadságom?

 

2003, 2016.